Praktisk og tilmelding - weekendmodulerSPØRGSMÅL OG TILMELDING:
Ca en måned før kursusstart får du nærmere informationer vedr det enkelte kursus. Tilmelding til:

Agnete Diemer
Tuxensvej 6 C,
5700 Svendborg
Tlf.: +45 2743 8004
mail@agnetediemer.dk

VÆRKSTED
"Vandværket",
5603 Bjørnø

Tlf.: +45 2743 8004
mail@agnetediemer.dk

Ved tilmelding: Oplys navn, adresse, telefon nr. og e-mailadresse.